Wyszukaj w katalogu

Polecane firmy
LUK STUDIO Pracownia Projektowa - Architektura

LUK STUDIO Pracownia Projektowa - Architektura

Poleć nas innym
Pracownia Architektoniczno-Budowlana Art Bartłomiej Gontarczyk
Pracownia Architektoniczno-Budowlana Art Bartłomiej Gontarczyk
Pracownia Architektoniczno-Budowlana Art Bartłomiej Gontarczyk powstała w wyniku rosnącego zapotrzebowania na rynku i od razu rozpoczęła prężnie działać. Projektujemy budynki w zabudowie zagrodowej, budynki mieszkalne jednorodzinne, wielorodzinne, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej, rekreacji indywidualnej, gospodarcze, przemysłowe i obiekty małej architektury.
Zajmujemy się również adaptacją projektów typowych oraz opracowywaniem projektów domów na wąskie działki.
Współpracujemy z firmą MTM STYL Sp. z o.o. i jesteśmy jej autoryzowanym partnerem - z chęcią Państwu pomożemy w wyborze i nabyciu projektu gotowego z katalogów firmy. 

Z pasją, rzetelnością i profesjonalizmem realizujemy się w opracowywaniu kompleksowych projektów związanych ze wznoszeniem obiektów budowlanych.
Nasze każde działanie to twórcza współpraca doświadczonych projektantów z uprawnieniami wszystkich branż niezbędnych do zrealizowania danego przedsięwzięcia.
Jesteśmy elastyczni i nie boimy się innowacji w budownictwie.

Z chęcią pomagamy, doradzamy i ułatwiamy  realizaję marzeń o własnej przestrzeni.
Wszystkich, którzy chcą je spełnić serdecznie zapraszamy do współpracy.

Oferujemy:

- doradztwo przy zakupie działki, nieruchomości;
- pomoc w uzyskaniu warunków możliwości przyłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetycznej, gazowej;
- uzyskanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego;
- pomoc w uzyskaniu map do celów projektowych;
- pomoc w wykonaniu badań geotechnicznych lub dokumentacji geologiczno-inżynierskiej;
- wykonanie opinii bądź ekspertyzy technicznej z inwentaryzacją istniejących obiektów;
- uzyskanie opinii Konserwatora Przyrody;
- pomoc w uzyskaniu zgody na odstępstwo od przepisów w przypadku np. istniejących budynków wpisanych do rejestru bądź ewidencji zabytków;
- uzyskanie opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;
- realizację projektu (koncepcyjnego, przetargowego, budowlanego, wykonawczego, zamiennego, rewitalizacji, rozbiórki, adaptacji, zagospodarowania działki lub terenu) nowego obiektu, modernizacji, remontu, rozbudowy, przebudowy i nadbudowy istniejącego budynku w zakresie wszystkich branż ze wszystkimi uzgodnieniami oraz opracowaniem technologii i uzyskaniem pozwolenia na budowę, pozwolenia wodno-prawnego i decyzji środowiskowej;
- wykonanie charakterystyki energetycznej obiektu;
- wykonanie przedmiaru robót i kosztorysu;
- wykonanie wizualizacji;
- wykonanie projektu architektury zieleni;
- uzgodnienie dokumentacji przyłączy oraz lokalizacji wjazdu na działkę;
- nadzór autorski w trakcie trwania budowy;
- realizację dokumentacji powykonawczej;
- uzyskanie protokołów badań i sprawdzeń;
- pomoc w uzyskaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
- uzyskanie potwierdzenia odbioru wykonanych przyłączy;
- pomoc w uzyskaniu oświadczeń PIS, PIP, PSP;
- wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej obiektu;
- pomoc w odbiorze technicznym obiektu i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego.
Strona internetowa:www.pabart.pl
Wizytówka:www.pabart.architekciwpolsce.pl
Adres e-mail:pabart@pabart.pl
Telefon:tel. 602 177 562
Ulica:Zbigniewa Stanclika
Kod i miasto:96-300 Żyrardów
Województwo:Mazowieckie
Dodatkowe zdjęcia