Wyszukaj w katalogu

Polecane firmy
LUK STUDIO Pracownia Projektowa - Architektura

LUK STUDIO Pracownia Projektowa - Architektura

Poleć nas innym
SIMA Studio Architektury Wnętrz
SIMA Studio Architektury Wnętrz
sima STUDIO ARCHITEKTURY I WNĘTRZ

jest autorską pracownią projektową
Małgorzaty Landowskiej

Od 2003 roku w pracowni są realizowane
projekty architektoniczne i aranżacji wnętrz
zarówno dla klientów indywidualnych,
jak i dla firm.

Małgorzata Landowska skończyła studia
na wydziale architektury Politechniki Gdańskiej.
Posiada uprawnienia budowlane
do projektowania w specjalności architektonicznej
oraz wieloletnią praktykę zawodową.

Motto pracowni:

PROJEKTY POWSTAJĄ W ODPOWIEDZI
NA POTRZEBY INWESTORÓW...

WSPÓŁPRACA Z KLIENTEM
Zasady współpracy są dostosowane do oczekiwań
klienta. Współpraca zaczyna się w trakcie pierwszych
ustaleń do założeń projektowych, a kończy po
realizacji inwestycji.
Klient może dokonać wyboru formy współpracy -
od formy aktywnej do komfortowej.

FORMA AKTYWNA - inwestor może aktywnie
uczestniczyć w całym procesie projektowania,
mając wpływ na decyzje dotyczące rozwiązań
funkcjonalnych, estetycznych, materiałowych,
kolorystycznych i kosztowych.

FORMA KOMFORTOWA - inwestor po akceptacji
koncepcji powierza projektantowi opracowanie
projektu ze szczegółowymi rozwiązaniami,
doborem materiałów i technologii.
Strona internetowa:www.simaarchitekci.pl
Wizytówka:www.sima.architekciwpolsce.pl
Adres e-mail:pracownia@simaarchitekci.pl
Telefon:

+ 48 58 622 97 90,

+48 604 319 965

Ulica:ul. Kopernika 8/6
Kod i miasto:81-424 Gdynia
Województwo:Pomorskie
Dodatkowe zdjęcia