Wyszukaj w katalogu

Polecane firmy
LUK STUDIO Pracownia Projektowa - Architektura

LUK STUDIO Pracownia Projektowa - Architektura

Poleć nas innym
Słownik
Styl dworkowy
Styl dworkowy

styl w architekturze polskiej, ukształtowany na przełomie XIX i XX w. na podłożu nurtu klasycystycznego, nawiązujący do uznawanego za symbol polskiej rodzimości i emanację narodowego ducha szlacheckiego dworu z kolumnowym portykiem. Typowymi cechami stylu dworkowego były: wsparty na 2 lub 4 kolumnach portyk, kubiczna bryła i stromy dach. Styl ten posługiwał się także formami neobarokowymi i neorenesansowymi.

 


Stan deweloperski
Stan deweloperski

jest to umowna definicja całkowitego wykończenia domu z zewnątrz, drzwi zewnętrzne, rozprowadzenie wszystkich instalacji bez ich zakończenia odpowiednią armaturą sanitarną bądź elektryczną, montaż stolarki okiennej, parapety wewnętrzne, grzejniki c.o. bądź ogrzewanie podłogowe, ściany przygotowane do pomalowania bądź pomalowane jednokrotnie na biało, przygotowanie posadzek do położenia podłóg. Mieszkania oddawane do użytku w standardzie deweloperskim to mieszkania do całkowitego wykończenia, z wylewką betonową na podłodze i tynkami na ścianach bez tzw. "białego montażu" (co jest przeważnie skrupulatnie podkreślane). Obowiązkowe są drzwi wejściowe, ale już nie wszyscy deweloperzy uważają, że konieczne w standardzie deweloperskim są drzwi wewnątrz mieszkania.

Zawsze warto dokładnie się upewnić, co u konkretnego dewelopera oznacza standard deweloperski, a za co trzeba będzie dopłacić. 

 
Świetlik
Świetlik

jest przeszklona konstrukcja na dachu, pełniąca funkcję przede wszystkim doświetlenia pomieszczeń. Świetliki stawiane są zazwyczaj da dachu hal zakładów produkcyjnych, magazynów. Tradycyjne świetliki umieszczane były bezpośrednio w połaci dachowej (jeśli dach miał wystarczający kąt nachylenia) albo w dodatkowej konstrukcji umieszczanej na dachu (rodzaj latarni, często o trójkątnym przekroju, umieszczonych wzdłuż kalenicy lub poprzecznie do niej). Konstrukcja tego typu świetlików była wykonywana zazwyczaj z profili stalowych wypełnionych taflami szkła. Obecnie najczęściej stosowane są różnej wielkości kopułki. Są to gięte powłoki z przejrzystego (przezroczystego lub barwionego) tworzywa sztucznego, np. z akrylu, osadzonego na metalowej ramie. Po wbudowaniu siłownika spełniają dodatkowo funkcję przewietrzania pomieszczeń. Ponadto, ze względów ochrony pożarowej, część świetlików ma zawsze wbudowaną funkcję oddymiania (otwierają się na sygnał z czujki pożarowej).


Taras
Taras

jest to pozioma powierzchnia umieszczona na wysokości parteru, piętra lub na dachu, ogrodzona balustradą. Tarasy pełnią najczęściej funkcję miejsc wypoczynkowych w budynkach mieszkalnych i reprezentacyjnych (pałacach). W budynkach biurowych, usługowych (np. w hotelach) spełniają dodatkowo rolę ogródków kawiarnianych, restauracyjnych itp. Tarasy znane były już w starożytności (Egipt, Rzym). Nadal są bardzo popularne zwłaszcza w krajach o łagodnym klimacie. Istotnym elementem budowy tarasu jest poprawne wykonanie izolacji, zwłaszcza wodochronnej w celu zabezpieczenia pomieszczeń znajdujących się poniżej tarasu oraz samej warstwy izolacyjnej, przed uszkodzeniami mechanicznymi.


Uszak
Uszak

jest  to poszerzenie obramienia okiennego lub drzwiowego akcentujące jego górne naroża.


Wykusz
Wykusz

to forma architektoniczna wzorowana na budownictwie Bliskiego Wschodu (architektura islamu) stanowiąca wystający z lica elewacji  element poszerzający przylegające wnętrze. Zazwyczaj wsparty na wspornikach  z oknami lub otworami strzelniczymi, nakryty osobnym daszkiem. Początkowo stosowany w budownictwie obronnym, z czasem (od średniowiecza do baroku) zatracił pierwotne zastosowanie i stał się elementem reprezentacyjnym i ozdobnym w budownictwie mieszczańskim.


Wole oko
Wole oko

(fr. oeil-de-boeuf) małe, okrągłe lub owalne okienko, w górnej części kondygnacji, w szczycie budynku, nad drzwiami lub oknami, czasem we wnętrzu. Niekiedy w ozdobnej ramie. Służyło do dodatkowego, czasem pośredniego, oświetlenia pomieszczeń.


Styl zakopiański
Styl zakopiański

jest stylem architektonicznym wprowadzonym przez Stanisława Witkiewicza w latach 90. XIX wieku. Witkiewicz dążył do stworzenia podstawy dla nowoczesnej polskiej architektury narodowej na podłożu sztuki Podhala. Propagatorami tego stylu byli m.in. W. Matlakowski, W. Eliasz-Radzikowski i J. Wojciechowski. Przyjął się głównie w budownictwie pensjonatów. W stylu zakopiańskim wykonywano również meble, sprzęty gospodarcze, ubiory, wyroby z porcelany, instrumenty muzyczne i pamiątki. Elementy kultury górali przenikały także do twórczości kompozytorów i pisarzy. W szerszym pojęciu styl zakopiański obejmuje wszystkie przejawy przenikania ludowej sztuki Podhala do kultury ogólnonarodowej. Witkiewicz wykorzystał wiele ozdób charakterystycznych dla podhalańskiego budownictwa. Dachy zdobił pazdurami a szczyty, okna i drzwi - słoneczkami  (wąskimi listwami przybijane promieniście). Wystające poza obrys domu, skrzyżowane w węgłach płazy (tzw. rysie) rzeźbionymi motywami roślinnymi. Innym charakterystycznym elementem projektowanych przez Witkiewicza domów była umieszczona pod wysuniętym okapem na południowej elewacji odkryta weranda, nazywana przyłapem, wsparta na łukach kamiennej podmurówki i małe pokoiki na poddaszu – wyględy (ich wygląd nawiązywał do tradycyjnych szop i szałasów, w których pod dachem przechowywano siano, wrzucane tam przez podnoszoną klapę dachu)


Antresola
Antresola

(półpiętro) – pomieszczenie mieszkalne lub biurowe, jedno- lub kilkupokojowe, wydzielone z przestrzeni parteru, piętra budynku mieszkalnego lub hali przemysłowej. Nie stanowi osobnej kondygnacji. Antresola wg Prawa budowlanego: górna część kondygnacji lub pomieszczenia znajdującą się nad przedzielającym je stropem pośrednim o powierzchni mniejszej od powierzchni tej kondygnacji lub pomieszczenia, niezamkniętą przegrodami budowlanymi od strony wnętrza, z którego jest wydzielona 


Adaptacja projektu
Adaptacja projektu

jest konieczna, aby uzyskać pozwolenie na budowę. Jest to przystosowanie konstrukcji fundamentu ścian konstrukcyjnych i dachu do warunków miejscowych dotyczących działki na której ma stanąć dom oraz do warunków zabudowy określonych w planie miejscowym lub decyzji o warunkach zabudowy. Adaptacji (w tym także zmian w projekcie) dokonuje wybrany przez inwestora uprawniony projektant. Zgodnie z przepisami powinien to być członek Izby Architektów lub Inżynierów Budownictwa. Nawet jeśli nie wprowadza zmian do projektu gotowego, podpisując dokumentację, staje się autorem projektu budowlanego i bierze odpowiedzialność za prawidłowość i kompletność dokumentacji.

Wybierz województwo
lub wybierz kategorię z listy:


Najnowsze firmy
BIAMS Budownictwo i Architektura Marcin Sieradzki
BIAMS Budownictwo i Architektura Marcin Sieradzki

Zobacz wizytówkę
BIAMS Budownictwo i Architektura Marcin Sieradzki - Architekci Wnętrz
BIAMS Budownictwo i Architektura Marcin Sieradzki - Architekci Wnętrz

Zobacz wizytówkę
BIAMS Budownictwo i Architektura Marcin Sieradzki - Biura Projektowe
BIAMS Budownictwo i Architektura Marcin Sieradzki - Biura Projektowe

Zobacz wizytówkę

Najbliższe targi i wystawy