Wyszukaj w katalogu

Polecane firmy
LUK STUDIO Pracownia Projektowa - Architektura

LUK STUDIO Pracownia Projektowa - Architektura

Poleć nas innym
FIRE|EXPO 2017 i SECURITY|EXPO 2017, Warszawa 27.07.2017
(2017-07-27)

FIRE|EXPO 2017 i SECURITY|EXPO 2017, Warszawa 27.07.2017

PGE Stadion Narodowy w Warszawie
Al. Księcia J. Poniatowskiego 1
03-901 Warszawa


kongres_pozarnictwa.png

Już 27 lipca 2017 na PGE NARODOWYM - DZIEŃ Z BEZPIECZEŃSTWEM POŻAROWYM. Zapraszamy na coroczne spotkanie specjalistów i praktyków ochrony przeciwpożarowej i technicznych zabezpieczeń podczas 14 już edycji KONGRESU POŻARNICTWA - konferencji poświęconej bezpieczeństwu pożarowemu w budownictwie i przemyśle.

Kongres to inicjatywa edukacyjna na rzecz bezpieczeństwa, o ugruntowanej tradycji, ciesząca się bardzo dobrą reputacją w środowisku naukowym i branżowym tj.: m.in. strażaków Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, członków służb i organizacji ratowniczych i bhp, projektantów i uczestników procesów budowlanych czy administracji państwowej i samorządowej. Celem konferencji jest stworzenie przestrzeni do debaty i wymiany doświadczeń, rozwijanie oraz propagowanie dobrych praktyk i rozwiązań w zakresie szeroko pojętych zagadnień związanych z bezpieczeństwem, prewencją i profilaktyką pożarową, analizą, oceną ryzyka oraz zarządzaniem kryzysowym. Skupia i integruje środowiska i ośrodki naukowe, które działają w różnych obszarach związanych z ochroną przeciwpożarową oraz szeroko rozumianym bezpieczeństwem. Kongres co roku gromadzi blisko 1000 uczestników - wydarzenie jest bezpłatne dla uczestników.

Konferencji tradycyjnie towarzyszy wystawa rozwiązań i systemów FIRE|EXPO 2017 i SECURITY|EXPO 2017,  które mają istotny wpływ na bezpieczeństwo ludzi w obliczu wystąpienia zagrożenia pożarem oraz ocenę efektywności działania rozwiązań funkcjonujących w Polsce przy różnych scenariuszach rozwoju pożaru. Wymiana doświadczeń, testowanie rozwiązań! Wiedza i praktyka w jednym miejscu to główne walory wydarzenia. Poznaj program i nowości tegorocznej edycji KONGRESU POŻARNICTWA FIRE|EXPO 2017 wejdź na www.fire-expo.pl. Udział w kongresie jest całkowicie BEZPŁATNY!

Bieżąca edycja podobnie jak w latach ubiegłych oprócz bogatej merytoryki, którą gwarantuje Rada Programowa złożona z 16 ekspertów, wybitnej klasy specjalistów pożarnictwa i praktyków, posiada bogaty program wydarzeń towarzyszących, paneli dyskusyjnych, pokazów oraz przestrzeni testowych. Nadzór Merytoryczny nad Kongresem zapewniają: CNBOP-PIB, CIOP-PIB, SGSP,  POLITECHNIKA ŁÓDZKA Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, PZU LAB, PISA, ZOSP RP, POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA Laboratorium Techniki Wysokich i Niskich Napięć Wydział Elektryczny, SIBP, IBP NODEX oraz liczne grono niezależnych ekspertów, praktyków i rzeczoznawców ds. zabezpieczeń p.poż.

Podczas konferencji poruszone zostaną m.in. tematy związane z:

  -  oddymianiem w budynkach średniowysokich i wysokich poprzez analizę problemu dla klatek schodowych i wskazania rozwiązań na podstawie zaprojektowanych i zrealizowanych budynków. Uczestnicy dowiedzą się m.in.  jak spełnić wymagania prawne i standardy techniczne do projektowania, jak nie popełniać błędów oraz jaka jest rola Rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w procesie projektowania.

Wśród tematów nie zabraknie również zagadnień z zakresu:

    Współpracy automatyki pożarowej z działaniami straży pożarnej w budynku użyteczności publicznej,
    Oceny bezpieczeństwa pożarowego budynku za pomocą multisymulacji,  
    Konserwacji stałych urządzeń gaśniczych wodnych tryskaczowych,
    Ograniczeń czynników ryzyka i ich znaczenia w występowaniu zdarzeń pożarowych
    Zmian w warunkach bezpieczeństwa pożarowego dla budynków
    Założenia i wyzwania wynikające z wdrożenia Dyrektywy Seveso III oraz przyczyny i skutki pożaru w Czechowicach
    Problemy z wypłatą odszkodowań w świetle nowych zaleceń Polskiej Izby Ubezpieczycieli
    Aluminiowe systemy przeszklonych przegród przeiwpożarowych, drzwi, przegród i fasad. Nowości w ofercie.
    Mobilne Systemy Ochrony Przeciwpowodziowej IBS – skuteczna ochrona przed żywiołem
    System zasilania DSO (szybki i prosty dobór zasilaczy przy pomocy aplikacji „CONFI DSO”. Nowości produktowe.
    Zbiorniki zapasu wody p.poż i technologicznej
    Nowości w systemie bezprzewodowym Sagittarius
    Reaktywne systemy ogniochronne do zabezpieczania konstrukcji stalowych. Rola i zadania uczestników procesu w tym rola projektanta w kontekście eurokodów studium przypadków

Do udziału w konferencji zachęcamy wszystkie osoby zainteresowane poprawą bezpieczeństwa pożarowego w Polsce. Szczególnie zapraszamy rzeczoznawców pożarowych i projektantów systemów wentylacyjnych, architektów i firmy wykonawcze, zarządców budynków mieszkalnych, instalatorów, dystrybutorów i producentów urządzeń przeciwpożarowych, jak również deweloperów, inwestorów, pracowników naukowych i studentów, zawodową oraz ochotniczą straż pożarną, a także przedstawicieli instytucji miejskich, samorządów lokalnych, media branżowe i ogólnopolskie. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Zgłoszenia przyjmowane będą za pośrednictwem formularza on-line dostępnego na stronie internetowej fire-expo.pl. Rejestracja rozpocznie się w 1 lipca 2017 roku i potrwa do wyczerpania się miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń. Każdy uczestnik otrzyma MATERIAŁY EDUKACYJNE! Poznaj program i nowości tegorocznej edycji KONGRESU POŻARNICTWA FIRE|EXPO 2017 wejdź na www.fire-expo.pl