Wyszukaj w katalogu

Polecane firmy
LUK STUDIO Pracownia Projektowa - Architektura

LUK STUDIO Pracownia Projektowa - Architektura

Poleć nas innym
X Międzynarodowe Targi Infrastruktury Miejskiej i Drogowej Infrastruktura 2012, Warszawa 23-25.10.2012
(2012-10-25)
 
X Międzynarodowe Targi Infrastruktury Miejskiej i Drogowej Infrastruktura 2012, Warszawa 23-25.10.2012

Centrum Targowo-Kongresowe MT Polska

ul. Marsa 56c
04-242 Warszawa

jj

Międzynarodowe Targi Infrastruktury Miejskiej i Drogowej  są jedną z najważniejszych i najwszechstronniejszych imprez w Polsce poświęconych tej tematyce. Stanowią płaszczyznę dialogu i współpracy pomiędzy różnymi środowiskami zainteresowanymi rozwojem infrastruktury w naszym kraju. To także wyjątkowe miejsce spotkań z przedstawicielami sektora publicznego - zarządcami dróg wszystkich poziomów, administracji rządowej i samorządów.

Tematyka
Podczas targów firmy prezentują swoje oferty w następujących sektorach tematycznych:

I. Firmy wykonawcze i usługowe  
- firmy wykonawcze budujące drogi i prakingi
- inwestorzy zastępczy
- wykonawcy ścieżek rowerowych i chodników
- firmy budujące obiekty sportowe
- firmy budujące dworce kolejowe, porty lotnicze i morskie
- architektura zieleni - projektowanie i wykonawstwo
- mała architektura miejska - produkcja, projektowanie, wykonawstwo
- biura projektowe
- instytuty naukowo-badawcze

II. Maszyny i urządzenia budowlane
 produkcja i dystrybucja:
- maszyn i urządzeń budowlanych
- maszyn i urządzeń do budowy obiektów użyteczności publicznej
- drobnego sprzętu budowlanego
-  odzieży roboczej

III. Kruszywa i materiały
produkcja i dystrybucja:
- materiałów i surowców do
- budowy dróg i autostrad
- materiałów do poziomego oznakowania
- materiałów wykorzystywanych przy budowie ścieżek rowerowych i chodników
- materiałów i surowców do budowy obiektów sportowych i modernizacji obiektów sportowych
- materiałów i surowców do budowy dworców kolejowych, portów lotniczych i morskich oraz innych obiektów użyteczności publicznej
-  usługi transportowe

IV. Bezpieczeństwo i zarządzanie ruchem
 produkcja i dystrybucja:
- systemów bezpieczeństwa i zarządzania ruchem
- rozwiązań ITS
- sygnalizacji świetlnej
- znaków i tablic do oznakowania pionowego
- sprzętu i oprogramowania do obsługi parkingów
- systemów do monitoringu
- oświetlenie stosowane w infrastrukturze
       
   
 V. Wyposażenie obiektów użyteczności publicznej
 producenci i dystrybutorzy:
- rozwiązań technologicznych i wyposażenia do budowy i modernizacji obiektów sportowych
- rozwiązań technologicznych i wyposażenia do budowy dworców kolejowych, portów lotniczych i morskich


Istotną częścią  targów jest cenny merytorycznie program imprez towarzyszących tworzony przy wsparciu kluczowych instytucji branżowych tym przede wszystkim przy współpracy z Ministerstwem Infrastruktury, Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, Krajową Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Instytutem Badawczym Dróg i Mostów. Warto w nich uczestniczyć bo dają możliwość zdobycia unikalnej wiedzy, doskonalenia kwalifikacji zawodowych i praktycznych umiejętności.

Więcej: www.infrastruktura.info

mtt